HKDSE 2021 放榜懶人包 (附電子版各大專新生入學成績)

FB Share

DSE(中學文憑試)放榜在即,同學唔需要太緊張,呢幾日最好預測定幾個分數,放榜個日(21/7)就可以根據自己嘅分數去行動啦!無論成績理唔理想,最緊要就係準備好應對方案。詳情可以跟住以下嘅流程去做,咁就唔洗心慌慌啦!

拎成績通知書

考生要返所屬嘅學校拎成績通知書,而要注意因疫情學校會唔會有其他特別安排。收到成績之後就可以跟據分數作出以下幾種唔同安排。

更改JUPAS

最理想梗係各位考生嘅成績都達到自己心儀嘅學位錄取要求,如果你嘅成績喺夠最低入學要求「33222」以上,就可以依照聯招課程新生入學成績,睇吓夠唔夠分入到心儀科目。如果想就DSE成績更改JUPAS choice,就可以喺7月22(上午10時)–24日(上午11時)個別指定時段內喺「大學聯招辦法」帳戶修改課程選擇。至於改選的攻略,可以留意「JUPAS改選課程全攻略大致上按照網上報讀平台(JUPAS/E-APP)辦理留位同入學手續就可以。記得準時交留位費,唔好逾期繳費冇咗嗰學位㗎!

大專學位即場登記 (叩門)

放榜成績未如理想嘅同學都唔需要太擔心嘅,拎到成績之後可以即刻去有興趣嘅自資學士、副學士(asso)、高級文憑(high dip)等招生會(通常就係去返佢哋學校),考生亦可以即場登記面試,俗稱叩門。因為大部份嘅科目都係先到先得,所以應該先去自己最想報嘅院校。而填表、排隊等面試、等候面試結果嘅過程要2–3個鐘,所以一日大概只可以去到三個招生會。

Tips: 有啲學科接受online application,有啲就要親身報名,同學最好打電話去有興趣的院校問一問!確保安全!

有咩要帶?

 1. 身份證明文件(正本及大量副本)
 2. 證件相(大量)
 3. 中學成績表(中四至中六)
 4. 學生學習概覽SLP(正副本)
 5. 現金(申請費約$100–300,留位費$5000)
 6. 文具
 7. 八達通
 8. 學校推薦信正副本(如有)
 9. 有條件取錄通知(如有)
 10. 尿袋
 11. 乾糧、水
 12. 雨傘
 13. 紙巾、手提風扇

因為要帶好多野同埋比較匆忙,所以最好搵屋企人/朋友一齊去!

覆核成績 (Appeal)

如果收到成績之後唔滿意分數,都可以選擇appeal㗎。而appeal一份卷嘅科目價錢要$180至 $1416不等,最多可以覆核四科。更改已遞交嘅申請或逾期遞交申請都要比額外嘅費用。

而覆核分為積分覆核同重閱試卷兩種,積分覆核即係覆核你成份卷嘅分數有冇加減錯誤,同答案內容冇直接關係;而重閱答卷就係當你認為評卷員評分唔合理,就可以申請重閱答卷。因為通識、歷史等文科嘅答題評改較主觀,所以由唔同評卷員評改都可能有唔同嘅分數。透過appeal後可能都會影響一至兩個grade,雖然成功率一向不算高,但如果考生對於預期同實際分數有好大出入都可以嘗試appeal,當然最好問埋老師嘅意見啦。

有用資訊:

聯招教資會資助院校、自資院校同SSSDP「資助計劃」課程新生入學成績及最新入學形勢 (轉choice用!):

聯招以外本地學士課程入學計分方法:

祝各位同學都報讀到心儀嘅課程,有任何問題都可以喺Gööp到同其他戰友交流意見! 即刻加入 Gööp: 升學講Gööp: 全中學講 討論更加多關於放榜、升學嘅話題!
 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
想知道更多大專嘅資訊同加入大專嘅社群就㩒落呢度👉🏻https://goop.ai/

Related articles

Get Gööp app to engage with your community now!

Google Play LinkApp Store Link