DSE聆聽卷4大伏位你要知!

FB Share

雖然DSE不斷延期,但我哋都要做足準備隨時備戰。大家應該都知聆聽卷嘅錄音帶會透過電台或者紅外線接收系統廣播,你哋又準備好一個合規格嘅收音機同耳機未呢!第一次係試場考聆聽好緊張?以下注意事項你要知!

1. 認清應考試場廣播方式

DSE聆聽卷嘅錄音帶係透過電台或者紅外線接收系統廣播,而准考證上會列明應試考場會使用邊種廣播方式。大部份聆聽試場會透過香港電台第二台廣播錄音,考生必須自備收音機同耳機應考。如果係採用紅外線接收系統嘅試場,准考證上會有「#」記號。試場會提供接收器,考生就無須帶收音機,但就要自備耳機。所以考之前一定要確定好自己係屬於邊類型嘅試場啦!

2. 留意收音機/耳機規格

收音機方面嘅規格係機身不能超過46厘米 x 15厘米 x 15厘、機身天線唔可以阻礙通道或影響其他考生,收音設備唔可以放置儲存媒體例如SD卡、光碟、錄音帶等。而耳機方面就規定喺直徑3.5mm嘅插頭同2個絕緣環,唔可以有speaker同音量控制鍵。同學仔一定要留意好自己嘅設備合唔合符規格,唔好傻更更帶咗Airpod去考試呀!

3. 小心無辜被扣分

如果考生唔記得帶收音機、耳機,或者收音機體積過大甚至使用收音機以外嘅電子儀器應考都會被分配到特別室考試,而且係會被扣分㗎。除此之外,遲到30分鐘或以上都會安排到特別室考試,所以各位記得要準時啦!不過係某啲情況下到特別室考試就唔洗扣分嘅,例如係收音機/耳機不能正常運作,或者其他技術上問題導致未能順利收聽廣播。

4. 熟用收音機

最後亦都最重要,就算設備齊全,都要識用先得。所以考試前應該預先熟習點用收音機,確保收音機同耳機正常運作,唔洗到時播𡁵錄音先知自然唔識用。以防萬一就入定新電池同埋準備後備電,亦都可以帶備後備收音機耳機,咁就唔怕有咩差池啦。

即刻入Gööp討論更多有關DSE備戰嘅話題!

  1. 如果最後取消DSE-你有咩諗法?
  2. DSE-最新消息
  3. 有冇人可以教我點溫Maths?

相關文章:

1.2020DSE-數學科終極懶人包-上

2.睇Youtube溫DSE懶人包-上

3.睇Youtube溫DSE懶人包-下

如果你仲想知多啲Gööp嘅討論!歡迎各位同學仔加入對話,了解更多Gööper嘅意見!

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

想知道更多香港學生嘅社群就㩒落呢度👉🏻https://goop.ai/

Related articles

Get Gööp app to engage with your community now!

Google Play LinkApp Store Link