Gööp 民調(6) — 恐怖校園

FB Share

Gööp 民意調查報告(6)-恐怖校園

👻嚴選2019最恐怖嘅香港大學校園👻

講起Halloween🎃大家通常都會諗到鬼或者靈異嘅事。事實上,西方傳統認為萬聖夜係鬼怪最接近人間嘅時間。 適逢Halloween🎃,我哋就想知道係每間大學都有靈異傳說或者鬼故嘅時候,究竟係同學仔心目中邊一間U夠資格當選為最恐怖校園呢!

樣本資料:

  1. 調查日期:2019年10月20日至10月27日
  2. 調查方法:經由Gööp網上平台收集意見
  3. 調查對象:香港大學生
  4. 成功收集樣本數目:1982票

民調結果顯示,有接近四成(36%)嘅香港大專生揀咗中大為2019最恐佈嘅香港大學校園。而港大都係叮噹馬頭㗎!有25%嘅同學認為港大先係最恐佈嘅香港大學校園啊! 即刻碌落下面睇下,有咩靈異傳說令到同學仔覺得咁恐佈先!!

精選討論精華1
有同學仔都分享咗中大同港大嘅靈異故事,可能有啲同學未必知道哂所有傳說,所以小編係到同大家分享一下啦:

中大 — 辮子姑娘

據說有個內地女仔因為偷渡所以搭火車嚟香港。喺火車去到香港中文大學個陣,佢準備跳車嘅時候,佢條辮就勾住咗係架車到。喺佢未夠時間整返條辮嘅同時,架火車就高速開駛。於是,嗰女仔嘅頭皮同面皮都被即場撕爛,嗰女仔就活生生死咗,而佢嘅鬼魂就留咗係中大嘅校園範圍。傳說,有一位中大嘅男學生,喺夜晚溫完書行梗返hall嘅時候,見到有個扎辮既女仔好似蕩失路。嗰男仔就好心拍一拍個女仔諗住睇下咩事,點知當個女仔一擰轉身,嚇到個男仔差啲暈係到。原來嗰女仔係冇塊臉,剩係得條辮係到飄下飄下。自始中大就多咗條辮子徑

港大 — 大學堂

港大有咁高嘅票數都唔係冇原因我㗎!剩係一個大學堂都已經有好多傳說。除咗四不像傳說之外,原來大學堂嘅前身係停屍間。相傳,當年日本軍喺到建立咗日本憲兵總部。而被日軍殘害嘅戰俘,就吊喺城堡外圍嘅其中一棵樹上面,等佢哋死咗之後再放係城堡地下層嘅一間房裡面。港大人都知道每年Kong U 都會係大學堂呢到搞Halloween 鬼屋,有港大人話係Common Room(即係以前既停屍間)做野時,會覺得身後面嘅假人頭,好似真既咁望實佢。佢都驚到唔敢轉身睇,所以個人頭係真係假到依加都唔知。

精選討論精華2
雖然呢幾間大學都冇拎到太高既票數,但係都有獨特嘅傳說㗎!

科大 — 跳蘑菇

科大蘑菇係一個觀景台,呢個觀景台係一座有蘑菇形通花窗既建築物,所以科大人都會叫佢做蘑菇。科大人一定聽過「跳蘑菇」,聽講一有人Mid Term 炒咗就會講今次真係要跳蘑菇啦!據說,十幾年前都係一兩個月就跳幾個落去。而事實上都真係有人跳過蘑菇。係2018年既時候,有個男仔係畢業禮當日,先係Hall既廚房燒書,再係科大蘑菇到跳咗落去。

浸大 — Common Area

據說係2007年,有個讀浸大既女仔猝死係Common Area到。死因懷疑係酒精中毒。係呢件事之後,有死者既朋友話周不時係Common Area,都仲聽到個女仔把聲,仲有人話見到個女仔。 又有人話,有女仔係Common Area到溫書溫到死咗,佢既鬼魂每晚都係Common Area 陪住同學溫書,但呢位同學仔就冇分享到個女仔死既詳細原因啦。

公大 — 日本軍鬼魂

有同學仔就話,OU夜晚過左11點之後,如果喺JC 3/F 條走廊跳,會見到日本軍鬼魂,因為JC 塊地前身係亂葬崗啊!如果你唔信邪,就去試下囉!記得同小編講返有咩結果啊!

如果你仲想知多啲Gööp嘅討論!歡迎各位同學仔加入對話,了解更多Gööper嘅意見!

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
想知道更多大專嘅資訊同加入大專嘅社群就㩒落呢度👉🏻https://goop.ai/

Related articles