Gööp民調(9)-反送中引致嘅心理徵狀

FB Share

無論有冇參與反送中運動嘅市民,生活中都會受到大大小小嘅影響。呢6個月,香港人經歷嘅事,係可能超出好多香港人嘅想像。有警察對學生開槍;有示威者擲汽油彈;有部分大學甚至淪為戰場。喺過去呢6個月嘅社運當中,究竟香港大專生嘅心理有冇受到影響?

樣本資料:

  1. 調查日期:2019年11月25日至12月1日
  2. 調查方法:經由Gööp網上平台收集意見
  3. 調查對象:香港大專生
  4. 成功收集樣本數目:1053票
Gööp民調(9)結果

民調結果顯示,有超過四成半(42%)嘅香港大專生曾經受到反送中運動既影響而出現以下的心理徵狀。包捨:罪疚感、感到無助、失眠、容易煩躁不安、自責、精神緊張、焦慮、恐懼,有自殺念頭。相反,完全冇被反送中運動有心理影響嘅香港大專生則佔一成(10%) 。

精選討論精華1

同學仔出現失眠、容易煩躁不安,精神緊張等徵狀可能源自於一些聲響。有大部份嘅Gooper都表示從反送中運動開始,就對聲音十分敏感。同學仔所指嘅聲音係救護車聲、警車聲、卡擦聲。有同學表達喺夜晚聽到警車聲,會成晚都訓唔到。當聽到巨響嘅時候,佢哋會以為係射催淚彈或者上彈嘅聲音,甚至會下意聲搵地方做掩護。

精選討論精華21

其次,長時間留意有關反送中運動嘅新聞係另一個原因導致同學情緒低落,產生罪疚感同無助感。同學仔長期睇反送中運動嘅直播同即時消息會導致情緒低落。睇直播嘅時候又會有自責同罪疚感嘅心情,因為覺得自己幫唔到示威者。有同學甚至喺受到情緒困擾下都唔願意退出呢場社會活動。由此可見,反送中運動對香港大專生產生嚴重嘅心理影響。

喺留言中見到,有唔少嘅Gooper都受到情緒困擾。如果情緒響出警號嘅時候,一定要尋求幫助。無論係你嘅朋友、老師或者家人都會願意做你嘅聆聽者,關心你愛護你。除此之外,有多個機構同團體都有提供心理輔導服務,設立電話熱綫。如果同學仔有需要都可以嘗試尋求輔導。當然,同學仔都要顧及自己嘅私隱,避免透露過多嘅個人資料。
香港人加油!

如果你仲想知多啲Gööp嘅討論!歡迎各位同學仔加入對話,了解更多Gööper嘅意見!

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
想知道更多大專嘅資訊同加入大專嘅社群就㩒落呢度👉🏻https://goop.ai/

Related articles